Tài sản ngân hàng

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT TDP SỐ 5, PHƯỜNG KỲ SƠN, TP HOÀ BÌNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 06428.1.24 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT NGỌC XÁ, QUẾ VÕ, BẮC NINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ HĐDVĐG số: 06/2024   Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT KDC KIM BÀO, KINH MÔN, HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Khu dân …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT KINH MÔN, HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: KDC cụm …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: xã Đại …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Tổ dân …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ TUCSON

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ HĐDVĐG số: 56/2023 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu Hyundai, số …