Thông báo đấu giá

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT TDP SỐ 5, PHƯỜNG KỲ SƠN, TP HOÀ BÌNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 06428.1.24 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT NGỌC XÁ, QUẾ VÕ, BẮC NINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ HĐDVĐG số: 06/2024   Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT KDC KIM BÀO, KINH MÔN, HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Khu dân …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT KINH MÔN, HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: KDC cụm …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: xã Đại …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Tổ dân …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THANH SƠN, PHÚ THỌ

THÔNG BÁO Mời đấu giá Quyền sử dụng đất khu Nhang Quê, xã Thạch Khoán; khu Hà Biên, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Đơn vị có tài sản đấu giá (Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn) phối hợp với Tổ chức đấu giá tài sản …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ TUCSON

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ HĐDVĐG số: 56/2023 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu Hyundai, số …