Thông báo đấu giá

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 16.1/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 16.1/2023  Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Sumagrow Việt …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 40.5/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 40.5/2023 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Nhóm tài sản liền thổ 1. – QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã …

Thông báo đấu giá HĐDVĐG số: 18/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ HĐDVĐG số: 18/2023 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mazda số loại: CX5; màu sơn: …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 07.2/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 07.2/2023 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Tiên …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 06.2/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 06.2/2023 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Tiên …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 40.4/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 40.4/2023 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Nhóm tài sản liền thổ 1. – QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 27.4/2023

Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) tổ chức đấu giá tài sản: Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ : Thôn Nam Sơn, xã Nam …

Thông báo đấu giá số 27+28+29

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ HĐDVĐG số: 27+28+29/2022 Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) tổ chức đấu giá tài sản: Tài sản đấu giá: Tài sản 1: Quyền SDĐ và tài sản gắn liền với đất tại …

Thông báo đấu giá 31+32+33

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ HĐDVĐG số: 30+31+32/2022  Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) tổ chức đấu giá tài sản: Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Tài sản 1: 01 xe tải pickup …

Thông báo đấu giá 33+34+35

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ HĐDVĐG số: 33+34+35/2022  Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) tổ chức đấu giá tài sản: Tài sản đấu giá: Tài sản 1: 01 ô tô con nhãn hiệu Huyndai Grand; màu sơn: …