Thông báo đấu giá

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ NISSAN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 50.1/2023 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Nissan đã qua sử dụng, số …

THÔNG ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ MAZDA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 48.1/2023 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mazda đã qua sử dụng, số …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT TẠI KDC KIM BÀO, THỊ XÃ KINH MÔN, HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 38.1/2023 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT PHƯỜNG VÂN DƯƠNG, TP BẮC NINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 03001.3.23 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 37 XE Ô TÔ BUÝT NHÃN HIỆU DAEWOO

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 16.9/2023 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Địa chỉ trụ sở: Số 46 ngõ 172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội ) – Ủy quyền cho Công ty đấu giá hợp danh Hưng …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THANH SƠN, PHÚ THỌ

THÔNG BÁO Mời đấu giá Quyền sử dụng đất khu Nhang Quê, xã Thạch Khoán; khu Hà Biên, xã Võ Miếu; Khu Lau, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Đơn vị có tài sản đấu giá (Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn) phối hợp với Tổ …

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 129628.1.23

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 129628.1.23 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Peugeot, số loại 3008, màu sơn: …